Om os

Nordisk Energirådgivning har mere end 10 års erfaring med teknisk bygherrerådgivning inden for det energi- og produktionstekniske område.


Vi har erfaring med opbygning og opgradering af nye og

eksisterende energi- og produktionsanlæg, hos både offentlige

og private virksomheder. Afhængigt af opgavens karakter og

udviklingsstadie varetager vi projektet, fra ideudvikling til

idriftsætning af det samlede system. Dertil arbejder vi altid

med at udvikle og implementerer nye løsninger og typer af

energitekniske anlæg.  


Vores arbejdsmodel hviler på vores erfaring med gennemførelse

af store og mindre projekter, hos mange forskellige virksomhede

r og brancher. Vi kan om nødvendigt varetage og foretage detailprojektering eller foretage overordnede strategiske planlægning af tekniske eller juridiske karakter. Vi kan derfor varetage alle facetter nødvendig for en succesfuld projektgennemførelse.Batteriprojekt ved Ausumgaard

Som et led i den grønne omstilling, er vi i et samarbejde med AU-Vindmøller I/S igang med, at udvikle en batteriløsning til deres vindmøller og biogasanlæg. Batteriet forventes at være 3 MW i kapacitet og have en lagerstørrelse på 18-36 MWh. 


Batteriet vil være med til at optimere mængden af grøn strøm fra vindmøllerne, samt at biddrage med grøn strøm til produktion af biogas, også når det ikke blæser.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union med ReactEU midler. Læs mere her.   Vores arbejdsområder

Teknisk Bygherrerådgivning


 • Overordnet projektstyring fra Ide til idriftsat projekt
 • Tilbudsindhentning ift. rådgivere og entreprenører
 • Kontrahering
 • Commissioning


CO2 Regnskab


 • Opgørelse af direkte og indirekte CO2 udledninger
 • Opsætning af strategi for CO2 målsætning
 • Specifik forslag til opnåelse af CO2 reduktion eller CO2 neutralitet
 • Tids- og handleplan for CO2 reduktion
 • Årlig opfølgning af CO2 regnskabEnergirådgivning


 • Identificering af rentable energiprojekter
 • Optimering og kosteffektivisering
 • Op til 50% i tilskud til energiprojekter
 • Håndtering af tilskud
 • Validering af energiprojekt Overskudsvarme


 • Kontrol af afgiftssætning for eks. overskudsvarmeanlæg
 • Gennemgang af aftaler vedr. salg/køb af overskudsvarme
 • Etablering og opbygning af overskudsvarmeanlæg

Energitilskud


 • Energibesparelser
 • Energiomlægning
 • Udvikling af nye energisystemer

Energisyn


 • Obligatorisk energisyn for store virksomheder
 • Overblik over energiforbrug
 • Energinøgletal (enKPI)
 • Forslag til energiforbedringer
 • Afrapportering til myndighederEnergiafgifter


 • Gennemgang af virksomhedens energiafgifter
 • Afrapportering af fundne afvigelser
 • Handleplan ift. afvigelser
 • Korrektion af afvigelser hos myndighederne

Den grønne omstilling


 • Udfasning af fossile brændsler
 • Egen vedvarende energiproduktion
 • Udnyttelse af egen overskudsvarme
 • Elektrificering af processer og rumopvarmningen
 • Rådgivning om klima kompenserende kreditter