Nordisk Energirådgivning ApS

"Vi ønsker at gøre det lettere for virksomheder at spare på energien og opnå tilskud til projekterne, så virksomheden kan skabe en bedre bundlinje"

- Nordisk Energirådgivning

HVEM ER VI

NORDISK ENERGIRÅDGIVNING er en mindre og uafhængig rådgivningsvirksomhed med speciale i identificering, implementering og salg af energibesparelser. Vi hjælper vore kunder gennem hele forløbet fra idé til udførelse.

 

VORES OPGAVER

ENERGISYN

 

Større danske virksomheder er i dag lovmæssigt pålagt at gennemføre et energisyn hvert 4. år.

 

Et energisyn er et systematisk gennemgang af virksomhedens, hvor energiforbruget til bygninger, processer og transport dokumenteres og analyseres, og der fremsættes forslag til energibesparelser. NORDISK ENERGIRÅDGIVNING har registrerede energisyns-konsulenter der kan gennemføre disse lovkrævede energisyn.

 

TILSKUD

 

Siden 2006 har det været muligt for virksomheder og private at opnå tilskud til projekter med energibesparelser via energiselskabernes energispareordning.

 

NORDISK ENERGIRÅDGIVNING har aftaler med flere energiselskaber, og kan derigennem sikre et energitilskud til gennemførsel af dine energiprojekter.

 

VE TIL PROCES

 

Hvert år er der afsat 500 mio. kr. frem til 2020, til udfasning af fossilt energiforbrug i virksomheder.

 

Hører du til en af de virksomheder der har et stort olie- eller naturgasforbrug til procesformål, så kan NORDISK ENERGIRÅDGIVNING undersøge og hjælpe din virksomhed med omlægningen til vedvarende energi, samt at få del i midlerne til konverteringen.

 

 

ENERGIRÅDGIVNING

 

Vi tilbyder en energiscreening af din virksomhed, hvor kigger efter rentable energibesparelser, udfra aftalte kriterier.

 

Energirådgivningen foretages efter NO CURE – NO PAY princippet.

 

 

PSO-TILSKUD TIL ELINTENSIVE VIRKSOMHEDER

 

Der er afsat en pulje til elintensive virksomheder på 185 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2020 til lempelse af PSO-betalingen.

 

NORDISK ENERGIRÅDGIVNING kan undersøge om din virksomhed er berettiget til PSO-tilskuddet, hvor stort et tilskud der kan opnås, og om hvilke krav Energistyrelsen stiller til virksomhederne i ordningen.

 

Energisyn
Varmepumpe

VORES FAGOMRÅDER

 

 • Ventilation
 • Trykluft
 • Kølesystemer
 • Pumper
 • LED belysning
 • Overskudsvarme
 • Højtemperatur varmepumper
 • Dampkedler
 • Biomassekedler
 • Hydraulik
 • Teknisk isolering
 • Energiafgifter
 • Tilskudsordninger

Kontakt

Ved Skoven 6

3070 Snekkersten

kontakt@nordiskenergiraadgivning.dk

Tel: +45 50 55 01 50