Fleksibelt elforbrug


O Nordisk Energirådgivning ApS

Fleksibelt elforbrug og smart styring af varmepumper og køleanlæg


Med de kommende udfordringer på elmarkedet, hvor der i højere grad bliver behov for et fleksibelt elforbrug, er en projektgruppe bestående af Nordisk Energirådgivning, SC Solution og Lind Consult i gang med at udvikle en SMART STYRING til industrielle varmepumper.

 

Smartstyringen designes til at sikre at varmepumpesystemets energiproduktion altid driftes optimalt i forhold til variable energipriser og energibalancer, og kan enten tilkobles eksisterende anlæg eller indbygges i nye varmepumpesystemer.


Projektet støttes af ELFORSK med 610.596 kr. og har projektnr. 351-026. I projektet udvikles styringen, og den afprøves på 2 konkrete virksomheder.  Forventet tidsplanen:

  April 19:                   Projektopstart

  April - juni 19:         Udvikling af smart styring

  Jul 19 - Okt 19:        Opsætning og indledende test

  Nov 19 - jun 20:      Testfase     

  Jul - Dec 20:             Afslutning og formidling af resultatTil projektet er der oprettet en følgegruppe, bestående af personer fra:

  Energi Danmark

  Dansk Fjernvarme

  Carlsberg

  Olaf Jørgensen Rådgivende Ingeniører


Jylland / Fyn

Sjælland

Fousbjergvej 28, DK-7100 Vejle

Ved Skoven 6, DK-3070 Snekkersten

+45 50 55 02 64

+45 50 55 01 50

nr @ nordiskenergiraadgivning.dk

khh @ nordiskenergiraadgivning.dk